MÅLAB – DIN MÅLERIPARTNER

I GÖTEBORG SEDAN 30 ÅR

Målab är ett måleriföretag som utför målerientreprenader för stora och små företagskunder såväl som ROT-arbeten för privatkunder i Göteborgsregionen.

Med 23 heltidsanställda är Målab ett företag som kombinerar större entreprenader med flexibla leveranser.

Genom ett stort nätverk i branschen och vår bevisade erfarenhet av effektiv projektstyrning, bemannar vi mycket stora leveranser och produktionstoppar.

Vår egen vagnpark med tolv fullt utrustade servicebilar gör att vi också har stor leveranskapacitet för servicearbeten.

MÅLNING & TAPETSERING

Referensprojekt

RESTAURANGINREDNING

UTVÄNDIG RENOVERING

Referensprojekt

FASAD- & FÖNSTERMÅLNING

INVÄNDIG RENOVERING

Referensprojekt

TRAPPHUSMÅLNING

RESTAURERING

Referensprojekt

KONSERVERING & MÅLNING

NYPRODUKTION

Referensprojekt

FASADMÅLNING

Kenth Ohsol

Kenth Ohsol

VD

kenth@malab.eu
0708-57 47 34

Rose-Marie Ohsol

Rose-Marie Ohsol

Kontorschef

rose-marie@malab.eu
0705-29 26 62

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Produktionsledare

magnus@malab.eu
0708-57 47 30